Strona główna    
Strona główna

ROZKŁAD JAZDY

 
Linie autobusowe - zwykłe
 
     
 

1, 2, 4, 8, 14, 21, 25, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 56,

63, 65, 69, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 161, 245,

254, 262, 268, 273, 291, 294, 400, 605, 620, 655,

686, 696

 
     
 
     
1

TYCHY DWORZEC PKP > Budowlanych ZEG > Begonii > Harcerska > Stoczniowców > Stoczniowców Osiedle R > Jaśkowicka Osiedle K >
Al. Piłsudskiego Skałka > Dmowskiego > Grota-Roweckiego >
Al. Niepodległości Apteka > Al. Niepodległości Urząd Miejski >
Al. Niepodległości MDK Tęcza > Katowice Murcki Korty Tenisowe >
Murcki II (na żądanie) > Giszowiec Osiedle > Graniczna Osiedle Paderewskiego >
Graniczna Osiedle Graniczna Osiedle Paderewskiego Pomnik > Francuska >
KATOWICE KORFANTEGO

 
     
1

KATOWICE KORFANTEGO > Kopalnia > Waleriana > Giszowiec Osiedle >
Murcki I > Tychy Wyszyńskiego Szpital Wojewódzki >
Al. Niepodległości MDK Tęcza > Al. Niepodległości Urząd Miejski >
Al. Niepodległości Apteka > Grota-Roweckiego > Dmowskiego >
Al. Piłsudskiego Skałka > Jaśkowicka Osiedle K >
Stoczniowców Osiedle R > Stoczniowców > Harcerska >
Budowlanych Hotelowiec > Budowlanych ZEG > TYCHY DWORZEC PKP

 
     
W górę
 
     
2
TYCHY WARTOGŁOWIEC PĘTLA > Wartogłowiec Dzwonkowa >
Wyszyńskiego Szpital Wojewódzki > Al. Niepodległości MDK Tęcza >
Al. Niepodległości Urząd Miejski > Al. Niepodległości Apteka >
Grota-Roweckiego > Dmowskiego > Al. Piłsudskiego Skałka >
Jaśkowicka Osiedle K > Jaśkowicka Osiedle R > Żwaków Borowa I > Żwaków Bar >
Żwaków Kościół > Stoczniowców Osiedle R > Stoczniowców >
Harcerska > Bocheńskiego > Bocheńskiego Rynek > Katowicka Browar > Wartogłowiec Czarna Droga > Wartogłowiec Polna >
Wartogłowiec Cmentarz > Wartogłowiec Dzwonkowa >
TYCHY WARTOGŁOWIEC PĘTLA
 
     
W górę
 
     
4

TYCHY PAPROCANY OSIEDLE Z1 > Paprocany Osiedle >
Paprocany Jezioro > Paprocany Pętla > Paprocany Dymarek >
Armii Krajowej Osiedle T > Armii Krajowej Osiedle O >
Al. Niepodległości MDK Tęcza > Al. Niepodległości Urząd Miejski >
Al. Niepodległości Apteka > Al. Niepodległości Park >
Al. Bielska Targowisko > Katowicka Browar > Czułów Cegielnia >
Czułów Wieś > Czułów Fabryka > Droga Do Kostuchny >
Katowice Murcki Leśników > Murcki Korty Tenisowe > Murcki II >
Giszowiec Klub Górniczy > Giszowiec Osiedle > Kolonia Zuzanna >
Górnośląska > Cmentarz Komunalny > Waleriana >
Bohaterów Monte Casino > Akademia Ekonomiczna > Warszawska >
KATOWICE KORFANTEGO

 
     
4

KATOWICE KORFANTEGO > Kopalnia > Waleriana >
Cmentarz Komunalny > Górnośląska > Kolonia Zuzanna >
Giszowiec Osiedle > Giszowiec Klub Górniczy > Murcki Osiedle >
Murcki I > Murcki Wzgórze Wandy > Murcki Leśników >
Tychy Droga Do Kostuchny > Czułów Fabryka > Czułów Wieś >
Czułów Cegielnia > Katowicka Browar > Al. Bielska Targowisko >
Al. Niepodległości Park > Al. Niepodległości Apteka >
Al. Niepodległości Urząd Miejski > Al. Niepodległości MDK Tęcza >
Armii Krajowej Osiedle O > Armii Krajowej Osiedle T >
Paprocany Dymarek > Paprocany Pętla > Paprocany Jezioro >
Paprocany Osiedle > TYCHY PAPROCANY OSIEDLE Z1

 
     
W górę
 
     
8
TYCHY TOWAROWA > Towarowa PKS > Paprocany Skrzyżowanie >
Al. Piłsudskiego > Al. Piłsudskiego Szkoła 35 > Al. Piłsudskiego Skałka >
Al. Bielska Szpital Miejski > Budowlanych Bielska >
Budowlanych Hotelowiec > Budowlanych ZEG > TYCHY DWORZEC PKP
 
     
8
TYCHY DWORZEC PKP > Budowlanych Carboautomatyka >
Budowlanych ZEG > Budowlanych Hotelowiec >
Al. Bielska Szpital Miejski > Al. Bielska Wiadukt >
Al. Piłsudskiego Skałka > Al. Piłsudskiego Szkoła 35 >
Al. Piłsudskiego > Paprocany Skrzyżowanie > Towarowa PKS >
TYCHY TOWAROWA ZAJEZDNIA
 
     
W górę
 
     
14

Tychy Paprocany Jezioro > Paprocany Pętla > Paprocany Dymarek >
Sikorskiego Osiedle W > Sikorskiego > Dmowskiego Osiedle U >
Dmowskiego Brama Słońca > Al. Piłsudskiego Szkoła 35 > Al. Piłsudskiego >
Armii Krajowej Osiedle O > Wyszyńskiego Lodowisko >
Katowice Murcki Korty Tenisowe > Murcki II > Giszowiec Osiedle >
Graniczna Osiedle Paderewskiego > Graniczna Osiedle Paderewskiego Pomnik >
Francuska > KATOWICE KORFANTEGO

 
     
14
KATOWICE KORFANTEGO > Kopalnia > Waleriana > Giszowiec Osiedle >
Murcki I > Tychy Wyszyńskiego Szpital Wojewódzki >
Armii Krajowej Osiedle O > Al. Piłsudskiego >
Al. Piłsudskiego Szkoła 35 > Dmowskiego Brama Słońca >
Dmowskiego Osiedle U > Sikorskiego > Sikorskiego Osiedle W >
Paprocany Dymarek > Paprocany Pętla > TYCHY PAPROCANY JEZIORO
 
     
W górę
 
     
21

TYCHY DWORZEC PKP > Andersa > Budowlanych ZEG >
Budowlanych Hotelowiec > Edukacji Technikum >
Al. Niepodległości Apteka > Al. Niepodległości Urząd Miejski >
Al. Niepodległości MDK Tęcza > Armii Krajowej Osiedle O >
Paprocany Skrzyżowanie > Towarowa PKS > Towarowa >
Towarowa Droga do Cielmic > Cielmice Posesja > TYCHY CIELMICE JANA

> Cielmice Jana > Cielmice Bar (na żądanie) > TYCHY TOWAROWA ZAJEZDNIA

 
     
21
TYCHY CIELMICE JANA > Cielmice Bar (na żądanie) >
Towarowa PKS > Paprocany Skrzyżowanie >
Armii Krajowej Osiedle O > Al. Niepodległości MDK Tęcza >
Al. Niepodległości Urząd Miejski > Al. Niepodległości Apteka >
Edukacji Technikum > Budowlanych Bielska >
Budowlanych Hotelowiec > Budowlanych ZEG > Andersa >
TYCHY DWORZEC PKP
 
     
W górę
 
     
25

ŁAZISKA GÓRNE KOPANINA > Huta II > Huta I > Dyrekcja > Ratusz >
Ogrodowa > Łaziska Średnie Pomnik > Łaziska Dolne Skrzyżowanie >
Łaziska Dolne I > Mikołów Wymyślanka > Bp. Bandurskiego > Pl. 750-lecia > MIKOŁÓW DWORZEC PKP

> Łaziska Dolne Skrzyżowanie > Łaziska Dolne II > Boisko >
Łaziska Średnie Szyb Aleksander > Dworcowa >
ŁAZISKA ŚREDNIE DWORZEC PKP

 
 

 

 

 
25

ŁAZISKA ŚREDNIE DWORZEC PKP > Dworcowa > Szyb Aleksander >
Łaziska Dolne Boisko > Łaziska Dolne II > Łaziska Dolne I >
Mikołów Wymyślanka > Bp. Bandurskiego > Pl. 750-lecia >
MIKOŁÓW DWORZEC PKP

 
 

 

 

 
25

MIKOŁÓW DWORZEC PKP > Pl. 750-lecia > Wymyślanka >
Łaziska Dolne Łaziska Dolne I > Łaziska Dolne II > Boisko >
Łaziska Średnie Szyb Aleksander > Dworcowa >
ŁAZISKA ŚREDNIE DWORZEC PKP

ŁAZISKA ŚREDNIE DWORZEC PKP > Dworcowa > Szyb Aleksander >
Łaziska Dolne Boisko > Łaziska Dolne II >

MIKOŁÓW DWORZEC PKP > Pl. 750-lecia > Wymyślanka >
Łaziska Dolne Łaziska Dolne I > Skrzyżowanie >
Łaziska Średnie Pomnik > Łaziska Górne Ratusz > Dyrekcja >
Huta I > Huta II > ŁAZISKA GÓRNE KOPANINA

 
     
W górę
 
     
29

ZGOŃ PĘTLA > Gostyńska > Mościska Gospoda > Most > Gostyńska >
Zawiść Skrzyżowanie > Łaziska Górne Huta II (kierunek Kopanina) >
Kopanina > Huta II (kierunek Mikołów) > Huta I > Dyrekcja > Ratusz >
Dworzec PKP > Leśna > Mikołów Mokre Wapienniki > Mokre Bar >
Mokre Kolonia > Fabryczna > Dworzec PKP > Szpital > Młyn >
Kamionka Szkoła > Katowice Kamionka Droga do Kochłowic >
Piotrowice Szkoła > Piotrowice Fabryka Maszyn > Ochojec I >
Brynów Kościuszki II > Brynów Dworska > Brynów W. Pola >
Mikołowska II > Mikołowska I > KATOWICE DWORZEC PKP

 
     
29

KATOWICE DWORZEC PKP > Mikołowska I > Mikołowska II >
Brynów W. Pola > Brynów Różyckiego > Brynów Dworska >
Brynów Kościuszki I > Ochojec I > Piotrowice Fabryka Maszyn >
Piotrowice Szkoła > Kamionka Droga do Kochłowic >
Mikołów Kamionka Szkoła > Młyn > Szpital I > Dworzec PKP >
Fabryczna > Mokre Kolonia > Mokre Bar > Mokre Wapienniki >
Łaziska Górne Leśna > Dworzec PKP > Ratusz > Dyrekcja >
Huta I > Huta II (kierunek Kopanina) > Kopanina > Huta II (kierunek Zawiść) >
Zawiść Skrzyżowanie > Mościska Gostyńska > Most > Gospoda >
Zgoń Gostyńska > ZGOŃ PĘTLA

 
     
W górę
 
     
31

TYCHY DWORZEC PKP > Andersa > Budowlanych ZEG > Begonii >
Harcerska > Stoczniowców > Stoczniowców Osiedle R >
Jaśkowicka Osiedle K > Al. Piłsudskiego Skałka > Dmowskiego >
Grota-Roweckiego > Al. Niepodległości Apteka >
Al. Niepodległości Urząd Miejski > Al. Niepodległości MDK Tęcza >
Wartogłowiec Most > Wygorzele I > Wygorzele Klub >
Jaroszowice Szkoła > Jaroszowice Skrzyżowanie >
Jaroszowice Mysłowicka > Oświęcimska Fiat Auto-Centrum >
Oświęcimska Droga do Świerczyńca > Oświęcimska Fiat Dyrekcja >
Bieruń Stary Dworzec PKP > Chemików I (na żądanie) >
BIERUŃ STARY ERG

 
     
31

BIERUŃ STARY ERG > Chemików I (na żądanie) > Dworzec PKP >
Tychy Oświęcimska Fiat Dyrekcja > Oświęcimska Droga do Świerczyńca > Oświęcimska Fiat Auto-Centrum > Jaroszowice Mysłowicka >
Jaroszowice Skrzyżowanie > Jaroszowice Szkoła > Wygorzele Klub >
Wygorzele I > Wartogłowiec Most > Wyszyńskiego Szpital Wojewódzki >
Al. Niepodległości MDK Tęcza > Al. Niepodległości Urząd Miejski >
Al. Niepodległości Apteka > Grota-Roweckiego > Dmowskiego >
Al. Piłsudskiego Skałka > Jaśkowicka Osiedle K >
Stoczniowców Osiedle R > Stoczniowców > Harcerska >
Budowlanych Hotelowiec > Budowlanych ZEG > TYCHY DWORZEC PKP

 
     
   Strona główna  

Przeczytaj najnowsze KOMUNIKATY

Ostatnia aktualizacja: 13 października 2000 roku

© Prawa autorskie: MZK Tychy, I.DEAL, wizerunek.pl.
Bez zgody MZK Tychy zabronione jest jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie
(kopiowanie, powielanie, udostępnianie w formie fizycznej i elektronicznej)
informacji zawartych w Serwisie Internetowym MZK Tychy, a zwłaszcza rozkładów jazdy.